საღამოს აღმზრდელი - საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი ბრეს საქართველო - Breath Georgia

გამოყვეყნების თარიღი: Feb 12, 2021

ძირითადი ფუნქციები და მოვალებები

 ბენეფიციარების ყოველდღიური მოვლის უზრუნველყოფა (კვება, ჰიგიენური
პროცედურების ჩატარება, ძილი და ა.შ.)
 დაწესებულებთან (კლინიკა, საავადმყოფო, აფთიაქი, მაღაზია, ბაზარი) ურთიერთობა
ბავშვების საჭიროებიდან გამომდინარე
 ბენეფიციარებისთვის პირველადი დახმარების უზრუნველყოფა
 მომსახურების ფარგლებში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მაღალი
ტანდარტებით უზრუნველყოფა
 სკოლის შემდეგი დროის ორგანიზება, დავალებების შესრულებაში დახმარება
საჭიროების მიხედვით
 ბავშვთა განვითარებაზე ორენტირებული ჯგუფური და ინდივიდუალური
აქტივობების დაგეგმვა გაბხორციელება.
 ბავშვებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციების წარმოება
 თითოეული ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების სწორად განსაზღვრა მათი
სურვილებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, აქტიური მონაწილეობა
ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შექმნაში მონაწილე სხვა
სპეციალისტებთან ერთად (სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და ა.შ.);

 
მოთხოვნები:
 30-დან 40წლამდე
 უმაღლესი განათლება (სასურველია);
 ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება;
 ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა;
 მცირე საოჯახო სახლში ცხოვრების მზაობა გრძელვადიანი პერსპექტივით;
 ცვლაში მუშაობის მზაობა;
 ბავშვებთან თანაცხოვრების მოტივაცია; მათი თავისებურებებისა და გამოცდილების
გათვალისწინება და ადეკვატური ზრუნვა;
 დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
 ბრეს საქართველოსხედვისა და ღირებულებების გაზიარება.
 მოქნილობა და დამოუკიდებლობა;
 ბავშვის ქცევითი სირთულეების მართვის მზაობა - რთული ქცევის გამოვლენის უნარი და
პოზიტიური აღზრდის მეთოდების გამოყენება; სტაბილური ურთიერთობების დამყარება
და პოზიტიური და თბილი ატმოსფეროს შექმნა;
 ბავშვთა უფლებების დაცვა და პრაქტიკაში განხორციელების ხელშეწყობა - ბავშვთა
უფლებების გააზრება და დაცვა; ბავშვებთან/მოზარდებთან ჯანსაღი, პატივსაცემი და
ტოლერანტული ურთიერთობების დამყარების უნარი;
 კრიტიკულ სიტუაციებში თავის გართმევის უნარი და სიმშვიდის შენარჩუნება;

 ეფექტური კომუნიკაცია - მოსმენის, გაგებისა და ნდობის მოპოვების უნარი; შეცდომების
კონსტრუქციული მართვა; უკუკავშირის გაცემა და მიღება; კონფლიქტური სიტუაციების
მართვა;
 ურთიერთობების დამყარების უნარი/გუნდური მუშაობა - სხვადასხვა დონეზე
კომუნიკაციის დამყარების უნარი და ადეკვატური ემოციური უკუკავშირი; გუნდში
მუშაობა და სხვების თავისებურებების გათვალისწინება;
 მზაობა თვითგანვითარებისთვის;


5. ანგარიშვალდებულება
აღმზრდელი ანგარიშვალდებულია ორგანიზაციის მენეჯმენტთან, ამზადებს და წარადგენს
თავისი საქმიანობის ყოველთვიურ ანგარიშს და ითვალისწინებს მათ რეკომენდაციებს.
6. სამუშაო განრიგი
18:00 10:00

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ რეზიუმე  ელ. ფოსტაზე zb@fairtreesfund.dk
ბოლო ვადა: 28.02.2021
განცხადება განთავსებულია დასაქმების პერსპექტივით