ორგანიზაციის დეტალები

კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის ქარელის ფილიალი -  დღის ცენტრი ,,სიკეთის სხივი''
კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის ქარელის ფილიალი - დღის ცენტრი ,,სიკეთის სხივი''
წევრია, Feb 17, 2021
საკონტაქტო ინფორმაციის სანახავ საჭიროა ავტორიზაცია
ავტორიზაცია

ორგანიზაციის შესახებ

ყველა პროექტი