ორგანიზაციის დეტალები

რაჭის სარეაბილიტაციო ცენტრი,
რაჭის სარეაბილიტაციო ცენტრი,
წევრია, Feb 24, 2021
საკონტაქტო ინფორმაციის სანახავ საჭიროა ავტორიზაცია
ავტორიზაცია

ორგანიზაციის შესახებ

ამბროლაური - (სოფ. სადმელი) - რაჭის სარეაბილიტაციო ცენტრი, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი. ცენტრი მუშაობს ბენეფიციარებთან
სხვადასხვა უნარების განვითარების მიმართულებით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ბენეფიციარის ინდივიდუალური შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა და
რეალიზება

ყველა პროექტი